Jazykove.FairList.cz

Oblíbenost: 869 - Nezávislý blog PR článek od: 1500 Kč

Blog jazykového portálu FairList.cz plný rad, tipů a zkušeností z oblasti jazykového vzdělávání.


Co znamenají označení různých jazykových úrovní?...

2019-12-09 11:36:58

Už více než 15 let existují oficiální označení jazykových úrovní A1 – C2. Pro potřeby zemí EU je definuje Společný evropský referenční rámec (SERR), o kterém jsme už dřív psali. Jejich účelem je popsat úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami, aby se usnadnilo srovnávání odlišných systémů výuky a způsobů hodnocení mezi členskými státy. Jinak řečeno jde o jednotné nastavení, popis a pojmenování stupňů znalostí jazyků tak, aby bylo pro všechny srozumitelné a univerzální napříč celou EU. SERR rozlišuje tři základní úrovně následovně: A – uživatel základů jazyka, B – samostatný uživatel, C – zkušený uživatel. Každá z těchto...


Co je evropský referenční rámec pro jazyky a kdy j...

2019-12-06 10:19:50

Co to ten složitý a obtížně zapamatovatelný název znamená? Než odpovíme, upřesníme ještě, že celý název správně zní Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení (případně také ve variantě Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme podle kompletního překladu publikovaného Univerzitou Palackého v Olomouci). My si nadále vystačíme se zkratkou SERR. A teď už k věci. SERR je obsáhlý dokument vyvinutý Radou Evropy (konkrétně Radou pro kulturní spolupráci, jejím Výborem pro vzdělání a Sekcí moderních jazyků) ve spolupráci s řadou evropských lingvistů a lingvodidaktiků. Jedná se tedy o rozsáhlý, ale zároveň nanejvýš...


Jak se motivovat ke studiu jazyka?

2019-11-24 19:56:50

Teoreticky byste chtěli umět mluvit anglicky (to je dneska samozřejmost, že), ale taky ještě i německy (přiznejme si, že v Česku se to prostě hodí), pro radost si přidáte ještě španělštinu a francouzštinu a konec konců i v ruštině vidíte velký potenciál? Zajímavých jazyků existuje celá řada a, co si budeme povídat, v životopise to taky dobře vypadá, když do kolonky „jazykové znalosti“ máte co napsat. Takže učiníte rozhodnutí: naučím se německy. Prvotní nadšení doprovázené překotným nákupem učebnic a slovníků brzy vystřídají výmluvy a omluvy, proč je zatím ještě nechat zavřené (ještě nenastala ideální konstelace hvězd) nebo proč nepostupujete ve studiu tak rychle,...


Tato česká slova brzy zaniknou. Používáte je ještě...

2019-11-16 14:54:34

Stejně jako každý jazyk se i čeština pomalu, ale jistě vyvíjí. Rozmanitost její slovní zásoby je jistě jednou z jejích předností, ale i staromilci se musejí smířit s tím, že některá slova z ní postupně mizí (a jiná se na oplátku zase objevují). Je třeba mít na paměti, že jazyk slouží především jako prostředek k dorozumívání, k vyjadřování myšlenek a ke vzájemné komunikaci. Aby mohl efektivně plnit svoji úlohu, musí neustále vyhovovat našim potřebám, které se v čase mění. Pojmenování věcí, které již v naší době neexistují, se nazývá historismy. Pro slova jako purkmistr, halapartna či groš prostě už není v našem běžném jazyce místo. Pak jsou tu...


Používáte již tyto české neologismy?

2019-11-13 09:04:30

Čeština, stejně jako jakýkoli jiný (světový) jazyk, se neustále dynamicky mění a vyvíjí. Slovník spisovné češtiny a pravidla českého pravopisu sice mnohdy nesouhlasí, ale co je to proti vůli lidu! Dobrá, gramatiku a pravopis zatím nezlomíme, (i když bychom mnohdy rádi,) ale vznik nových slov a jejich integrace do běžné řeči a kultury jazyka je o poznání snazší. Tzv. neologismy neboli novotvary totiž přirozeně doprovází vývoj každého živého jazyka. Jedná se o výrazy nebo slovní spojení, které vznikly postupně za účelem zjednodušení moderní mluvy (např. parník namísto paroloď) nebo jako pojmenování nově vzniklé věci nebo skutečnosti, která se objevila ve...


Je Váš blog na ceskeblogy.cz?

Byl Váš blog schválen a přidán na ceskeblogy.cz? Pochlubte se, že tvoříte kvalitní, český obsah a vložte na své stránky tuto ikonku:

ikonka

Proč vznikly ceskeblogy.cz?

Jaký je smysl tohoto portálu? Přečtěte si více o tom, proč a jak vznikl projekt ceskeblogy.cz?

úryvek z textu ... "Překvapilo nás, kolik lidí je ochotných vyhodit peníze za PR článek na uměle vytvořených skladištích bez konceptu. Velká část těchto lidí přitom vlastní a pečlivě udržuje svůj blog, který je součástí jejich eshopu či internetové služby."...